St. Louis Area Pinball
Log In

Lifetime Outscored

PlayerOutscored %
John Miller92.38%
Dave Smith70.48%
Kevin Sackman54.72%
Phil Day48.57%
Kurt Whitehead48.08%
Jim Berding45.37%
Valerie Iriarte39.05%
Marissa Sexton37.50%
Tracie Berding27.78%
Ed Reichert23.21%

Meet Outscored

PlayerOutscored %
John Miller84.62%
Dave Smith73.08%
Kurt Whitehead60.00%
Jim Berding52.00%
Phil Day52.00%
Valerie Iriarte40.00%
Kevin Sackman38.46%
Tracie Berding32.00%
Marissa Sexton9.52%